Πιστοποιητικά

H εταιρεία είναι πιστοποιημένη με σύστημα ασφάλειας τροφίμων  ISO 22000:2005

iso